Úspešne
predané a prenajaté nehnuteľnosti

@production @endproduction