kontakt

História
spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla transformovaním z pôvodnej obchodno-realitnej spoločnosti už v roku 1991 (REALITY MARKET s.r.o.) na čisto realitnú spoločnosť, a od roku 1995 funguje pod názvom:

Realitná spoločnosť REALITY MARKET s.r.o., ktorá sídli a podniká na jednom mieste, vo vlastných priestoroch historickej budovy PORGES PALOTA na Hornej ulici č.65A v Banskej Bystrici (oproti PRIORU).

Naša činnosť predstavuje najmä : sprostredkovateľskú (sprostredkúvame predaj alebo prenájom všetkých druhov nehnuteľností , najmä však bytov, domov a stavebných pozemkov) , správcovskú činnosť (naše portfólio spravovaného majetku už presiahlo 18 polyfunkčných objektov v centre alebo širšom centre mesta Banskej Bystrice s úctyhodným počtom viac ako 196 nájomcov v nich – foto objektov v správe viď. príloha), ale i developerskú vlastnú alebo marketingovo-právnu spoluprácu s developermi v regióne.

Za viac ako 30 rokov činnosti značky REALITY MARKET v Banskej Bystrici sa môžeme hrdiť úspešnými projektami ktorými sú:

Urbanizácia lokalít a predaj viac ako 250 pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu v Banskej Bystrici ( Malachovské skalky I a II - Pršianska terasa, Kynceľová, Rakytovce a pod.). Marketing a predaj bytov a nebytových priestorov v novobudovaných objektoch a polyfunkčných domoch (Medokyš, Proxima , Kyjevské námestie, Námestie Ľ.Štúra Bytový dom PARK, Petelenova ulica, Rudlovská RESIDENCE a pod.). Urbanizácia rozsiahlych pozemkov na Zvolenskej ceste a vytvorenie RADVAŇ Parku – obchodno-nákupného centra, ako aj urbanizácia a prebiehajúce predaje stavebných pozemkov na ploche 100.000 m2 na Pršianskej terase a množstvo predaných historických objektov, domov , bytov a pozemkov.

Toto všetko stavia našu spoločnosť na 1. miesto, čo sa týka veľkosti a úspešnosti medzi realitnými kanceláriami v tomto regióne.

Naša spoločnosť je zakladateľom stavovskej organizácie : Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS), ctí si dobré vzťahy nie len so svojimi klientmi a zákazníkmi, ale aj ostatnými korektne fungujúcimi realitnými kanceláriami na území celého Slovenska. A práve úzka spolupráca s desiatkou realitných kancelárií v okresných a krajských mestách a takmer 190-timi členmi NARKS po celom území SR umožňuje celoslovenskú pôsobnosť pri sprostredkovaní predajov ale aj nájmov nehnuteľností.

Za viac ako 30 rokov na trhu je stabilita, dôveryhodnosť a profesionalita našou reklamou.

Čo sa týka správy majetku je naša spoločnosť najstaršie fungujúcou spoločnosťou v tejto oblasti (s výnimkou Bytového družstva Banská Bystrica).

Disponujeme všetkými certifikátmi , poistením vo výške až 500.000,00 € , ale najmä skúsenosťami v oblasti správy majetku, jeho údržby, modernizácie ale aj komunikácie s vlastníkmi nehnuteľností.

Naša spoločnosť disponuje (v zamestnaneckom pomere):

 • 2 vlastnými ekonómkami – komunikujúcimi s majiteľmi bytov a domov v ekonomickej oblasti správy každodenne v pracovných hodinách.
 • 2 správcami zabezpečujúcimi chod celkom 17-tich objektov v pracovnom čase ale v prípade havárie aj mimo neho.
 • vlastným právnikom
 • asistentkou
 • maklérom
 • manažérom spoločnosti
 • a externými realitnými maklérmi.

Spoločnosť riadi a zabezpečuje chod budov (outsoursuje služby), prostredníctvom osvedčených dodávateľov služieb v oblasti:

 • upratovania spoločných priestorov domov
 • prevádzky kotolní
 • revízií, kontroly a prevádzky technických zariadení stavieb
 • poistenia budov a likvidácií poistných udalostí
 • výberových konaní na dodávky médií a služieb (a získavanie výrazných zliav pre klientov z obvyklých cien služieb vzhľadom k tomu že spravujeme až 17 objektov s úctyhodnými spotrebami plynu, elektriny a i.)
 • dodávok médií , kde máme ako VIP klient pridelené osoby pre komunikáciu s nami (SPP, SSE)

V roku 2015 naša spoločnosť kúpila franchizu svetovej realitnej siete Century 21 a pod názvom CENTURY 21 REALITY - MARKET nás môžete vidieť najmä v meste a okrese Banská Bystrica. Pôsobnosť našej spoločnosti je však najmä v regióne bývalého Stredného Slovenska.

Našimi referenciami sú všetci vlastníci spravovaných budov , ale aj klienti, ktorým sme od roku 1991 sprostredkovali predaj alebo nájom nehnuteľností.

Veď za 30 rokov sme:

 • realizovali developerské projekty, marketing a právny servis pre viac ako 9 veľkých projektov v Banskej Bystrici (v objeme investícií presahujúcich 39 mil. € t.j. 1,2 miliardy Sk)
 • spravujeme 17 polyfunkčných budov (s viac ako 196 nájomcami) a jeden priemyselný areál na Zvolenskej ceste v Banskej Bystrici,
 • ako mandatár zastupujeme vlastníkov pozemkov pri urbanizácii mesta ktorých celková výmera pozemkov presahuje 350 ha
 • sprostredkovali sme (za dobu našej činnosti) prenájom viac ako 750 bytov a nebytových priestorov a predali viac ako 1100 rôznych nehnuteľností .
@production @endproduction