alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

PREDAJ areálu (HALA s pozemkami ) 38.688 m2 na LUKRATÍVNOM MIESTE križovatiek ciest E77 a R1 v Banskej Bystrici

adresa Medený Hámor , Banská Bystrica - Kostiviarska

650 000€

1200 m2

Jedná sa o areál bývalej nakladacej stanice lanovky ( LOMU ) s  rozsiahlymi pozemkami, ktorá bola napojená na zdroj el. energie (z blízkeho VN) a vody.  

Takmer 3,7 ha areál susedí s čerpacou stanicou PHM a servisno-predajným areálom HONDA a na protiľahlej strane cesty s pneuservisom ARS.  

 

Najväčšou výhodou tohto areálu je jeho lokalita : priamo nad najkomplikovanejšou križovatkou rýchlostnej komunikácie R1 v Banskej Bystrici (severný obchvat) z ktorej je možné sa dostať na všetky 3 smery  (južný – smer Zvolen,  východný – smer Brezno  a severný smer Ružomberok alebo Martin a Žilina).

Výhodou akéhokoľvek využitia areálu je jeho oddelenosť od ostatnej zástavby zeleňou ako aj vzdialenosťou od najbližších obytných stavieb (t.j. jeho prevádza nebude rušiť svoje okolie), pričom viditeľnosť objektu (a možný reklamný efekt) je zrejmý z priložených fotiek (viď. umiestnený veľkoformátový reklamný banner jednej so stien HALY, ktorý už roky využíva reklamná spoločnosť).   

Samotný objekt bývalej nakladacej stanice je  mohutná železobetónová hala s 8 násypníkmi (plocha stavby cca 800 m2) a svetlou výškou min. 5 m (po spodnú hranu násypníkov).  

Pozemok (je zväčša svahovitý s orientáciou na východ) no je možné z neho  min. 12-15 % plochy efektívne využiť k zástavbe  na rovinatom pozemku   viď. priložené foto štúdie KONVERZIE časti priemyselného areálu Banská Bystrica – Kostiviarska,  ktorá počíta s obnovou a úpravou HALY (viacúčelový objekt o ploche 1267 m2) ,  plochou pre administratívno-skladovacie objekty 450 m2 , obnovou komunikácie a spevnených plôch 2308 m2 a vytvorením 675 m2 parkovacích plôch, prípadne aj s možnosťou ďalšieho rozšírenia areálu úpravou svahovitého terénu.  

 

Z hľadiska územno-plánovacej informácie je pozemok určený pre využitie :

• oblasť statickej dopravy a zelene  

• administratívy a ubytovacie zariadenia

• nevýrobné služby , obchodné zariadenia a zábavné podniky    

 

Pozemok : 38.688 m2  

 

PONUKOVÁ CENA celého areálu :   650.000 € (neúčtuje sa DPH)

 

V prípade potreby doplniť informácie  alebo priamo záujmu o kúpu tohto areálu,  prosím kontaktujte našu spoločnosť (správcu areálu a splnomocneného zástupcu predávajúceho).  

MAPA

PODOBNÉ NEHNUTEĽNOSTI